Ind- og udmelding

Indmeldelse

Du kan læse mere om spejderlivet under bliv spejder og enheder

Det koster 800 kr. halvårligt at være medlem. Desuden kan der forekomme deltagerbetaling på ture.

Ved indmelding udfyldes en indmeldelsesblanket som du kan få udleveret af lederne til et mød.

Ved udmelding, skal du sende en e-mail med de relevante informationer til vores kasserer Lars Wahlgren på lmwahlgren@gmail.com