Ind- og udmelding

Indmeldelse

Du kan læse mere om spejderlivet under bliv spejder og enheder

Det koster 650 kr. halvårligt at være medlem. Desuden kan der forekomme deltagerbetaling på ture.

Ved indmelding udfyldes en indmeldelsesblanket neden for eller. Du kan også få udleveret en blanket af lederne til et møde og aflevere den til dem.

Udmeldelse

Ved udmelding, skal du sende en e-mail med de relevante informationer til vores kasserer Lars Wahlgren på mdi@teliamail.dk.