Støtte- & Venskabsforening

Støtte & Venskabsforeningen startede omkring 1960 som en forældrestøtteforening. Formålet var at skaffe os et spejderhus! Støtteforeningen købte et hus, fik det taget ned, og genopført som Ørnereden. Ørnereden er 2. Bagsværds ejendom – grunden den ligger på tilhører Gladsaxe kommune!

Støtteforeningens formål er at samle venner af 2. Bagsværd gruppe samt at støtte 2. Bagsværd gruppe ved at yde støtte og tilskud til Projekter til forbedring af Ørnereden.

Tilskud fra støtteforeningen

Støtteforeningen yder støtte eller tilskud til projekter til forbedring af Ørnereden, materiel med mere.
Vi vil gerne have flere medlemmer – både ledere, tidligere ledere, forældre og venner! Man er medlem, når man har indbetalt minimum 100 kroner årligt. Dette lille beløb giver samtidig stemmeret til generalforsamlingen.

Der afholdes generalforsamling hvert år, sidste fredag i august, hvor alle medlemmer er inviteret til mad og drikke, samt fælles hygge i forbindelse med mødet. Mad og drikke er for egen regning, men købes og tilberedes af bestyrelsen.

Bliv medlem af støtteforeningen

Indmeldelse i 2. Bagsværds støtteforening kræver kun en indbetaling af minimum 100 kroner årligt.
Bank – Reg.nr. 1551 Konto nr. 7381360
Husk at skrive navn og adresse på indbetaler
Kasserer: Torben Sørensen Tlf. 21 25 05 25
Formand: Jesper Bek Tlf. 42 94 14 48 stoet2bagsvaerd@mail.dk
Derudover består bestyrelsen af: Jens T. Balslev og Kim Wessel Tolvig