2. Bagsværds Støtte- & Venskabsforening

Støtte & Venskabsforeningen startede omkring 1960 som en forældrestøtteforening –
Formålet var at skaffe os et spejderhus! Støtteforeningen købte et hus – fik det taget ned – og genopført som Ørnereden – Ørnereden er denne forenings ejendom – grunden den ligger på tilhører Gladsaxe kommune!
Støtteforeningen yder støtte/tilskud til Projekter til forbedring af Ørnereden – Materiel m.m.
Vi vil gerne have flere medlemmer – både ledere, tidligere ledere, forældre og venner! Man er medlem når man har indbetalt min. 100 kr årligt – dette lille beløb giver samtidig stemmeret til generalforsamlingen!

Støtteforeningens formål er at samle venner af 2. Bagsværd gruppe samt at støtte 2. Bagsværd gruppe ved yder støtte/tilskud til Projekter til forbedring af Ørnereden – Materiel m.m.
Vi vil gerne have flere medlemmer – både ledere, tidligere ledere, forældre og venner! Man er medlem når man har indbetalt min. 100 kr årligt – dette lille beløb giver samtidig stemmeret til generalforsamlingen!
Der afholdes generalforsamling hvert år-sidste fredag i august hvor alle medlemmer er inviteret til spise & drikke, samt fælles hygge i forbindelse med mødet – spise & drikke er for egen regning – men indkøbes/tilberedes af bestyrelsen!
Indmeldelse i 2`Bagsværds støtteforening kræver kun en indbetaling af min kr.100,-
Bank – Reg.nr. 1551 Konto nr. 7381360
Husk at skrive navn og adresse på indbetaler
Kasserer: Torben Sørensen Tlf. 21 25 05 25
Formand: Jesper Bek Tlf. 42 94 14 48 stoet2bagsvaerd@mail.dk
Derudover består bestyrelsen af: Jens T. Balslev og Kim Wessel Tolvig