Retningslinjer for uniform i 2. Bagsværd

Vi følger KFUM-Spejdernes retningslinjer for placering af mærker på uniformen.

Enhedsmærker

Spejder har sin egen, nuværende enheds mærke på skulderen.

Ungleder har sin egen enheds mærke på skulderen, samt en orange strop i lommen

Leder har enhedsmærker for de enheder, lederen deltager aktivt i. Egen enhed er øverst på skulderen, og
herunder mærket for enheden, som han/hun er leder for. Derudover har lederen en rød strop i lommen.

Lejrmærker, centermærker og projektmærker

Skal kun sidde på ærmet (ikke på ryggen, brystet eller andre steder).

Mærkerne må sidde ét år fra man har deltaget i lejr, tur eller projekt. Undtaget er lejre med flere års
interval, som Spejdernes Lejr og World Scout Jamboree. Disse mærker må sidde til næste gang, samme type
lejr holdes.

Lederen hjælper spejderen med at huske at fjerne mærker, når de bliver forældede.

Specialmærker

(shorty, shelty, biky med mere)

Skal sidde på armen sammen med lejrmærker.

Spejderen må maksimum have fire specialmærker på.

Kursusmærker

Kursusmærker skal sidde på højre ærme, lige under enhedsmærket.

Kursusmærker er en gennemgående del af din spejderuddannelse, og må derfor blive siddende til evig tid.

Dette gælder PL/PA, Roland 1. Roland 2, Diamant, Diamant Xtrem og ULK.

Aktivitetsmærker

Aktivitetsmærker skal sidde på højre arm, under kursusmærker.

Der må kun sidde aktivitetsmærker for den enhed, som spejderen er en del af. Når spejderen rykker op til
en ny enhed, skal de gamle aktivitetsmærker tages af for at gøre plads til nye.

Lederen hjælper spejderen med at huske at fjerne aktivitetsmærker, inden spejderen rykker op til en anden
enhed.

Tørklædet

Skal være rullet og sidde pænt. Trekanten skal ikke være større end en knytnæve. Spejderen bestemmer
selv om tørklædet holdes lukket af et knob, en tørklædering eller tørklædestroppen.

Det er en god ide at skrive navn i tørklæde og uniform.